Paragliding over the valley of Roses! 

This magical place is in Bulgaria near Kazanlak. Wi will fly over the Koprinka dam!

Fly over the glimpses of the vast Koprinka Dam in the Valley of the Roses and Kings. The picture that will open for you is a combination of the majestic Stara Planina, the hills of Srednohorieto, the Koprinka dam, the Tundzha river, the “Freedom Monument” on Mount Shipka, the Monument – a symbol of communism, on Mount Buzludzha, the Church-monument “Nativity of Christ ” also known as the “Shipchen Monastery” with the golden cubes, the Thracian mound “The Big Hairy One”, the city of Kazanlak and many others.

The place is truly magnetic, and from the air you will feel all its magic.

You can make a reservation for a paraglider flight near Kazanlak by calling us at +359 89 68 69 200 or +359 888 303 329 or by writing to fly@extremeuniverse.bg
The price varies according to the duration of the flight:

10 min. = BGN 114
20 min. = BGN 170
30 min. = BGN 200
60 min. = BGN 355

Departure point https://goo.gl/maps/3cSoSgnS632abJFM8
Payment can be made by bank transfer to the account of “Extreme Universe” OOD with IBAN G28FINV91501016798727
A tax invoice will be issued to the individual or legal entity that made the transfer.
You can receive a gift voucher to your e-mail or to an address if you want it in paper form. Write us your name, the name of the recipient and a greeting to make your gift even more personal and joyful.

Delivery of the voucher is at our expense and to your door.
The validity of the voucher is 7 months from the date of its issue.
Changes can be made no later than 3 days before the flight.
You can return the purchase within 14 days. The amount you transferred to “Extreme Universe” OOD will be refunded to you, after deducting the fees for the bank operations that accompany the money transfers.

The licensed pilotР with whom you will flyР has many years of flying experience and is a qualified flight instructor. You will find detailed information about the team of “Extreme Universe” OOD in the section: The Team
The certified motorized paraglider is manufactured by “Extreme Universe” OOD and has all the necessary licenses to fly in the airspace of the Republic of Bulgaria. Detailed information about the aircraft can be found here: The Aircraft
A declaration of release from liability and for the provision of personal data will be provided to you on site by the instructor. Acquaintance with its content, completion and signature by the passenger is a mandatory condition for the flight.
A declaration by a parent is completed for persons under 18 years of age.
Insurance is mandatory for the duration of the flight. We provide it to you for free.

The video recording of your adventure is a gift from us. Two cameras, with high resolution, capture both you and the view you see from the air. After the flight, we edit the video and send you the summary movie via a link where you can download it.

You can watch videos of flights of our customers on our You Tube channel!

You can also view photos and videos in our Gallery!

We guarantee you professionalism and an unforgettable experience!
Give a gift to yourself or to a loved one – Paragliding over the valley of Roses. We are expecting you!

 • Резервация можете да направите, като ни се обадите на +359 089 68 69 200 или ни пишете на info@extremeuniverse.bg
 • Цената варира, според продължителността на полета: 10 мин. = 77 лв.; 20 мин. = 140 лв.; 30 мин. = 180 лв.; 1 ч. = 340 лв.
 • За 10 минути ще полетим над Казанлък и  р. Тунджа.
 • За 20 минути ще полетим над Казанлък и яз. Копринка.
 • За 30 минути ще полетим над Казанлък и ще обиколим целия язовир Копринка.
 • За 60 минути ще прелетим над Казанлък, Паметника – символ на комунизма на връх Бузлуджа, „Паметника на свободата“ на връх Шипка, Храм-паметник „Рождество Христово“ – „Шипченският манастир“ със златните кубета, тракийската могила „Голямата косматка“, язовир Копринка, р. Тунджа.
 • Мястото на излитане е летище Казанлък. Намира се южно от гр. Казанлък, непосредствено преди с. Овощник.
 • Карта: https://goo.gl/maps/3cSoSgnS632abJFM8
 • Заплащане можете да направите по банков път по сметката на “Екстрийм Юнивърс” ООД с IBAN  G28FINV91501016798727 и BIC FINVBGSF.
 • Данъчна фактура ще бъде издадена на физическото или юридическото лице, което е извършило превода.
 • Ваучер за подарък ще получите на електронната си поща или на адрес, ако желаете да бъде на хартиен носител. Напишете ни име Вашето име, името получателя и поздрав, за да бъде подаръка Ви още по – личен и радващ.
 • Доставката на ваучера е за наша сметка и е до Вашата врата.
 • Валидността на ваучера е 7 месеца от датата на закупуването му.
 • Промени, по вече направена резервация, можете да правите най – късно 3 дни преди запазената за полет дата.
 • Връщане на покупката можете да направите в 14 дневен срок. Сумата, която сте превели към “Екстрийм Юнивърс” ООД ще Ви бъде  възстановена, след приспадане на таксите за банковите операции, които съпътстват паричните преводи.
 • Лицензираният пилот, с когото ще летите, е с дългогодишен летателен опит и притежава класовете полетен инструктор (FI),полетен проверяващ (FE) и изпитващ на полетните инструктори (FIE) в клас Моторни парапланери (PPG – powered paragliders). Подробна информация за екипа на “Екстрийм Юнивърс” ООД ще откриете в раздел:  За нас
 • Сертифицираният паратрайк (моторен парапланер) е произведен от “Екстрийм Юнивърс” ООД и притежава всички необходими лицензи, за да извършва полети във въздушното пространство на Република България. Подробна информация за ВС (въздухоплавателното средство) ще откриете тук:   Жужаща пчела II-6
 • Декларация за освобождаване от отговорност и за предоставяне на лични данни ще Ви бъде предоставена на място от инструктора. Запознаването с нейното съдържание, попълване и подписване от страна на пасажера е задължително условие за провеждане на полета.
 • Декларация от родител се попълва за лица под 18 г. възраст.
 • Застраховката е задължителна за времето на полета. Ние Ви я предоставяме безплатно.
 • Видеозаснемането на Вашето приключение е начин да запечатате спомена и е подарък от нас.  2 камери (Go Pro) снимат с високо качество Вас и това, което виждате, през цялото време на полета. До 2 дни след приключението, на имейлът който сте ни посочили, ще получите линк, чрез който можете да изтеглите необработеното видео.
 • Видеомонтаж – Нашият професионален монтажист обработва суровия материал, монтира музика и получавате уникален филм, който ще Ви връща отново и отново към незабравимото приключение. Продължителността на видеото м-у 3 и 4 мин. Получавате, като подарък, 10 бр. обработени снимки, в електронен вариант. Цената на видеомонтажа е 40 лв.
 • Гарантираме Ви най – високо ниво на професионализъм!
 • Очакваме Ви!