Едноместен паратрайк Земна пчела 3

Сертифицираният по DULV производител на въздухоплавателни средства “Екстрийм Юнивърс” ООД произвежда и едноместни модели на моторни парапланери – паратрайкове.