GRS Превключвател за двете вериги на запалване двигатели Rotax

Специален превключвател за двигател със затворен контакт за Delta, (Trike) или самолет с бутащо витло.
Превключвател за двете вериги на запалване двигатели Rotax
Важно за всички самолети с бутащо витло и триколка.

switch-new-grs-2013.jpg

Switch__Note_to_switch__2_.jpg